Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úlohy:

 

1.

(*program pozdravi*)
program pozdrav;
begin
writeln ('ahoj');readln;
end.
2.
(*scitac*)
program soucet;
var a,b,c:integer;
begin read(a,b);
c:=a+b;
writeln(c);
readln
3.
(*obvod a obsah ctverce*)
program obvod;
var a,y,o:integer;
begin write('zadej strany ctverce');
readln(a);
y:=(4*a);
o:=(a*a);
writeln('obsah ctverce je',y);
writeln('obvod ctverce je',o);
writeln('to koukas co');
readln;
end.
4.
(*obvod a obsah obdelnika*)
program obvod;
var a,b,y,o:integer;
begin writeln('zadej strany obdelnika');
writeln('stranu a');
readln(a);
writeln('stranu b');
readln(b);
y:=(2*(a*b));
o:=(a*b);
writeln('obsah obdelnika je',o);
writeln('obvod obdelnika je',y);
writeln('to koukas co');
readln;
end.
5.
(*obvod a obsah kruhu*)
program kruh;
var r:integer;
o,s:real;
begin writeln('zadej polomer r');
readln(r);
o:=2*3.14*r;
s:=3.14*r*r;
writeln('obvod je',o:8:3);
writeln('obsah je',s:8:3);
writeln('nezdrzuj, priste si vem kalkulacku');
readln
end.
6.
(*obvod a obsah pravouhleho trojuhelnika*)
program trojuhelnik;
var a,b,c:real;
o,s:real;
begin writeln('napis stranu a');
readln(a);
writeln('napis stranu b');
readln(b);
c:=sqrt(a*a+b*b);
o:=(a+b+c);
s:=(a*b)/2;
writeln('strana c je');
writeln(c:8:3);
writeln('obvod je');
writeln(o:8:3);
writeln('a obsah je');
writeln(s:8:3);
writeln('diky za pocitani, pro ukonceni stisknete ENTER');
readln;
end.
7.
(*prevod*)
program prevadec;
var a,b,c:real;
begin writeln('napis cislo');
readln(a);
writeln('pro prevod na milimetry stiskni 1');
writeln('pro prevod na decimetry stiskni 2');
writeln('pro prevod na kilometry stiskni 3');
readln(b);
if b=1 then c:=(a*1000);
if b=2 then c:=(a*100);
if b=3 then c:=(a/1000);
writeln(c:8:3);
readln;
end.
8.
(*vypise sousedy znaku*)
program vypisovac;
var z,p,n:char;
begin writeln('napis znak');
readln(z);
p:=pred(z);
n:=succ(z);
writeln('predchudce je');
writeln(p);
writeln('nasledovnik je');
writeln(n);
readln;
end.
9.
(*pocet kraliku a slepic*)
program pocitac;
var a,b,c,d:integer;
begin writeln('napis pocet kraliku');
readln(a);
writeln('napis pocet slepic');
readln(b);
c:=(a*4+b*2);
d:=(a+b);
writeln('pocet hlav je');
writeln(d);
writeln('pocet nohou je');
writeln(c);
readln;
end.
10.
(*celociselny podil a zbytek*)
program podil;
uses crt;
var a,b,c,d:integer;
begin clrscr;
writeln('zadej 2 cisla');
readln(a);
readln(b);
c:=a div b;
textcolor(yellow);
writeln('vysledek je', c);
d:=a mod 2;
textcolor(red);
writeln('zbytek je', d);
readln;
end.
11.
(*prekoduje znak o dany pocet pozic*)
program prekodovac;
uses crt;
var vs,vy,q,w:char;
a,b:integer;
begin clrscr;
readln(vs,a);
b:=ord (vs);
b:=b+a;
vy:=chr(b);
writeln(vy);
writeln('zmackni q pro ukonceni');
repeat
if keypressed then readln(w);
until w='q';
end.
12.
(*vytiskni vetsi ze 2 cisel*)
program vetsi;
uses crt;
var w:char;
a,b,c:real;
begin clrscr;
writeln('napis cislo a');
readln(a);
writeln('napis cislo b');
readln(b);
if a<b then writeln('a je mensi jak b');
if a>b then writeln('a je vetsi jak b');
if a=b then writeln('nezkousej to na me, jsou stejny');
textcolor(red);
writeln('napis q pro ukonceni');
repeat
if keypressed then readln(w);
until w='q';
end.
13.
(*vytiskni vetsi ze 2 cisel*)
program vetsi;
uses crt;
var w:char;
a,b,c:real;
begin clrscr;
writeln('napis cislo a');
readln(a);
if a<0 then writeln('cislo je zaporne');
if a>0 then writeln('cislo je kladne');
if a=0 then writeln('neni kladne, ani zaporne');
textcolor(red);
writeln('napis q pro ukonceni');
repeat
if keypressed then readln(w);
until w='q';
end.
14.
(*vytiskni vetsi ze 2 cisel*)
program vetsi;
uses crt;
var w:char;
a,b,c:real;
begin clrscr;
writeln('napis cislo a');
readln(a);
if a<0 then writeln('cislo je zaporne');
if a>0 then writeln('cislo je kladne');
if a=0 then writeln('neni kladne, ani zaporne');
textcolor(red);
writeln('napis q pro ukonceni');
repeat
if keypressed then readln(w);
until w='q';
end.
15.
(*rozhodnete kolikaciferne cislo je*)
program cifry;
uses crt;
var a:integer;
begin clrscr;
writeln('napis cislo');
readln(a);
if a<10 then writeln('jednociferne')
else if a>99 then writeln('viceciferne');
readln;
end.
16.
(*vetsi cislo*)
program cislo;
uses crt;
var x:char;
a,b,c:integer;
begin clrscr;
writeln('zadej cislo');
readln(a);
writeln('zadej druhe cislo');
readln(b);
if a>b then writeln(a:5,b:5);
if a<b then writeln(b:5,a:5);
if a=b then writeln('jsou stejny');
textcolor(4);
writeln('pro ukonceni zmackni q');
repeat
if keypressed then readln(x);
until x='q';

end.
17.
18.
(*pozdrav podle hodin*)
program hodiny;
uses crt;
var a,b,c:integer;
begin clrscr;
writeln('napiste kolik je hodin, bez minut');
readln(a);
if a<12 then writeln('dobre dopoledne')
else if a<=18 then writeln('dobre odpoledne')
else if a<=24 then writeln('dobry vecer')
else writeln('neblbni');
readln;
end.
19. (*program ktery rozhodne typ znaku*)
program znaky;
uses crt;
var a: char;
begin clrscr;
writeln ('zadej znak');
readln (a);
if (a>'A') and (a<='Z') then writeln ('velke pismenu')
else if (a>='a')and(a<='z') then write ('male pismeno')
else if (a>='0') and (a<='9') then write('cislo')
else write ('jiny znak');
readln;
end.
kalkulacka
(*kalkulacka*)
program pocitani;
uses crt;
var cis1,cis2,vys:integer;
ope:char;
begin clrscr;
writeln ('zadej cislo 1:');
readln (cis1);
writeln ('zadej operator:');
readln (ope);
writeln ('zadej cislo 2:');
readln (cis2);
if(ope='+') then vys:=cis1+cis2;
if(ope='-') then vys:=cis1-cis2;
if(ope='*') then vys:=cis1*cis2;
if(ope='/') then vys:=cis1 div cis2;
writeln ('vyjde nam ', vys);
readln;
end.
Pekař
(*pekar*)
program delta;
uses crt;
var a,b,c,d: real;
begin clrscr;
writeln ('ze vikend ma');
readln (a);
c:=(a/100)*15;
b:=(a-c)-1000;
writeln ('za mesic zbyde ',b:8:3);
d:=b*52;
writeln ('za rok ma ',d:8:3);
if d<15000
then writeln ('nekoupi si auto');
if d>15000
then writeln ('muze si koupit auto za 15000Kc');
if d>25000
then writeln ('muze si kopuit auto za 25000Kc');
readln;

end.
(*opakovaniapodminka*)
program vypisovac;
uses crt;
var n,i: integer;
begin clrscr;
writeln ('zadej cislo');
readln (n);
i:=0;
repeat i:=i+1;
writeln (i)
until i=n;
readln;
end.
Vypisovac

(*opakovaniapodminka*)
program vypisovac;
uses crt;
var n,i: integer;
begin clrscr;
writeln ('zadej cislo');
readln (n);
i:=0;
repeat i:=i+1;
writeln (i)
until i=n;
readln;
end.


(*rozhoduje co je znak*)
program   rozhodovac;
uses    crt;
var     a,b:char;

begin    clrscr;

      writeln('klikni na libovolnou klavesnici');
      repeat
      readln(a);
      case a of
       '0'..'9':writeln('cislo');
       'a'..'z':writeln('male pismeno');
       'A'..'Z':writeln('velke pismeno');
       else writeln('jiny znak');
       end;
      until a=';';
end.

(*zaradi datum*)
program zarazovac;
uses   crt;
var   a,b:integer;

begin  clrscr;

     writeln('napiste datum (den)');
     readln(a);
     writeln('napiste mesic (cislem)');
     readln(b);

     case b of
     1..3:writeln('1 ctvrtleti');
     4..6:writeln('2 ctvrtleti');
     7..9:writeln('3 ctvrtleti');
     10..12:writeln('4 ctvrtleti');
     else writeln('nevymyslej blbosti');
     end;

     readln;

end.
(*bmi index*)
program   bmi;
uses     crt;
var     a,b,c,d:integer;
       e,f:real;
       x:char;
begin    clrscr;
       repeat
       writeln('zadej svou vahu (kg)');
       readln(a);
       writeln('zadej svou vysku (m)');
       readln(f);
       e:=a/(f*f);
       writeln('tvuj idex je ',e:8:3);
       case round(e) of
       0..20:writeln('podvaha');
       21..25:writeln('normal');
       26..100:writeln('nadvaha');
       end;
       writeln('pro ukonceni zmackni ; nebo pokracuj ENTER');
       x:=readkey;
       until x=';'
end.

(*rodne cislo*)
program rodne;
uses  crt,dos;
var   r,m,d,a:integer;
    rok,mesic,den,dent:word;
    x:char;
begin  clrscr;
    repeat
    GetDate(rok,mesic,den,dent);
    writeln('napis prvni 2 cisla z rodneho cisla');
    readln(r);
    writeln('napis druhe 2 cisla z rodneho cisla');
    readln(m);
    writeln('napis treti 2 cisla z rodneho cisla');
    readln(d);
    case m of
    1..12:writeln('muz');
    13..62:writeln('zena');
end;
    if m>13 then m:=m-50;
    writeln('narodil si se ', d);
    case m of
    1:writeln('leden');
    2:writeln('unor');
    3:writeln('brezen');
    4:writeln('duben');
    5:writeln('kveten');
    6:writeln('cerven');
    7:writeln('cervenec');
    8:writeln('srpen');
    9:writeln('zari');
    10:writeln('rijen');
    11:writeln('listopad');
    12:writeln('prosinec');
end;
    writeln('v roce 19',r);
    if r<88 then writeln('jsi plnolety')
        else writeln('nejsi plnolety');
    if (den=d)and(mesic=m) then writeln('happy birthday');
    writeln('pro pokracovani stiskni ENTER, pro konec ;');
    x:=readkey;
    until x=';';
end.
(*rodne cislo*)
program rodne;
uses  crt,dos;
var   r,m,d,a:integer;
    rok,mesic,den,dent:word;
    x:char;
begin  clrscr;
    repeat
    GetDate(rok,mesic,den,dent);
    writeln('napis prvni 2 cisla z rodneho cisla');
    readln(r);
    writeln('napis druhe 2 cisla z rodneho cisla');
    readln(m);
    writeln('napis treti 2 cisla z rodneho cisla');
    readln(d);
    case m of
    1..12:writeln('muz');
    13..62:writeln('zena');
end;
    if m>13 then m:=m-50;
    writeln('narodil si se ', d);
    case m of
    1:writeln('leden');
    2:writeln('unor');
    3:writeln('brezen');
    4:writeln('duben');
    5:writeln('kveten');
    6:writeln('cerven');
    7:writeln('cervenec');
    8:writeln('srpen');
    9:writeln('zari');
    10:writeln('rijen');
    11:writeln('listopad');
    12:writeln('prosinec');
end;
    writeln('v roce 19',r);
    if r<88 then writeln('jsi plnolety')
        else writeln('nejsi plnolety');
    if (den=d)and(mesic=m) then writeln('happy birthday');
    case m of
    1:if d<=21 then writeln('si vodnar')
          else writeln('si ryba');
    2:if d<=21 then writeln('si ryba')
          else writeln('si beran');
    3:if d<=21 then writeln('si beran')
          else writeln('si byk');
    4:if d<=21 then writeln('si byk')
          else writeln('si blizenec');
end;
    writeln('pro pokracovani stiskni ENTER, pro konec ;');
    x:=readkey;
    until x=';';
end.

(*geometricke tvary*)
program    geometrie;
uses     crt;
var      a,b,c:integer;
       o,s,f:real;
       x:char;
begin     clrscr;
       repeat
       writeln('pro vypocet kruhu zmackni 1, pro ctverec 2, pro obdelnik 3');
       readln(c);
       case c of
       1:begin
           writeln('zadej polomer');
           readln(a);
           o:=(2*3.14)*a;
           s:=3.14*(a*a);
        end;
       2:begin
           writeln('zadej stranu a');
           readln(a);
           o:=4*a;
           s:=a*a;
        end;
       3:begin
           writeln('zadej stranu a');
           readln(a);
           writeln('zadej stranu b');
           readln(b);
           o:=2*(a+b);
           s:=a*b;
        end;
       end;
       writeln('obvod je ', o:8:3);
       writeln('obsah je ', s:8:3);
       writeln('pro pokracovani stiskni ENTER, pro konec ;');
       x:=readkey;
       until x=';';
end.


(*priklad 27*)
program  dvacetsedm;
uses   crt;
var    n,i:integer;

begin   clrscr;
     readln(n);
     i:=0;
     while i<n do
begin
     i:=i+1;
     writeln(i);
     end;
     readln;
end.

(*priklad 27 tretim cyklem*)
program  dvacetsedm;
uses   crt;
var    n,i:integer;

begin   clrscr;
     readln(n);
     for i:=1 to n do writeln(i);
     readln;
end.
(*cykly*)
program  cykly;
uses   crt;
var    n,i,a:integer;

begin   clrscr;
     writeln('napis libovolne cislo');
     readln(n);
     i:=0;
     a:=0;
     repeat
     i:=i+1;
     if i=n then write(i)
         else write(i,'+');
     a:=a+i;
     until i=n;
     writeln('=',a);
     readln;
end.

(*vytiskni prvni n livhych cisel*)
program  vytiskovac;
uses    crt;
var    n,i:integer;
      a,x:char;
begin   clrscr;
      writeln('napis libovolne cislo');
      readln(n);
      i:=1;
      repeat
      i:=i+2;
      writeln(i);
      until i>n;
      readln;
end.
(*kladne cislo*)
program    kladnecislo;
uses      crt;
var      i,n,p:integer;
        o:real;
begin     clrscr;
        randomize;
        textcolor(random(15+1));
        repeat
        writeln('napis cislo');
        readln(n);
        p:=p+1;
        if n<=0 then writeln('ses nula zadej kladne cislo');
        until n>0;
        writeln('pocet je pokusu', p);
        o:=sqrt(n);
        writeln('odmocnina je',o:8:3);
        readln;
end.

(*deset nasobku cisla*)
program    nasobky;
uses      crt;
var      i,n:integer;

begin     clrscr;
        writeln('napis cislo');
        readln(n);
        for i:=1 to 10 do
        write(i,'*',n,'=',i*n,' ');
        readln;
end.
(*nevim*)
program nevim;
uses   crt;
var   a:integer;
begin  clrscr;
     randomize;
     a:=0;
     repeat
     textcolor(random(15+1));
     writeln('AHOJ');
     a:=a+1;
     until a=16;
     readln;
end.

(*udela neaky moznosti bez operatoru*)
program bezoperatoru;
uses  crt;
var   a,b,c,i:integer;
begin  clrscr;
    writeln('zadej cislo a');
    readln(a);
    writeln('zadej cislo b');
    readln(b);
    c:=0;
    i:=0;
    repeat
    c:=a+c;
    i:=i+1;
    if i=b then write(a) else write(a,'+');
    until i=b;
    writeln('=',c);
    readln;
end.
(*33ka*)
program     prg;
uses      crt;
var       a,b,n,pocet,i:integer;
begin      clrscr;
        readln(n);
        pocet:=0;
        for i:=1 to n do
        begin
        if (n mod i)=0 then
        begin
        write(i:4);
        pocet:=pocet+1;
end;
end;
        textcolor(2);
        writeln('   pocet delitelu je', pocet);
        readln;
end.

(*34 novym zpusobem*)
program      upgrade34;
uses        crt;
var        i,n:integer;
begin       clrscr;
          readln(n);
          for i:=1 to n do
          writeln(i);
          readln;
end.
(*33ka*)
program     prg;
uses      crt;
var       a,b,n,pocet,i:integer;
begin      clrscr;
        readln(n);
        pocet:=0;
        for i:=1 to n do
        begin
        if (n mod i)=0 then
        begin
        write(i:4);
        pocet:=pocet+1;
end;
end;
        textcolor(2);
        writeln('   pocet delitelu je', pocet);
        textcolor(9);
        if pocet<=2 then writeln('prvocislo');
        readln;
end.

dalsi ulohy:

(*napsat prvnich deset nesobku cosla7*)
var c:integer;
begin c:=0;
repeat c:=c+7;
writeln (c);
until c=70;
readln;
end.

(*38 je dano n cisel,vytisknete primer n=3: 1,2,3 prumer soucet/pocet 6/3=2.maximu, je 3*)
program cisla;
var n, cislo, soucet, i:integer; prumer: real;
begin readln(n);soucet:=0;
for i:=1 to n do
begin readln (cislo);
soucet:=soucet+cislo


end;
prumer:=soucet/n;
writeln ('prumer je:', prumer:0:2);
readln
end.

(*36 je dano n cisel,vytisknete primer n=3: 1,2,3 prumer soucet/pocet 6/3=2.maximu, je 3*)
program cisla;
var n, cislo, max, i:integer; prumer: real;
begin readln(n);max:=0;
for i:=1 to n do
45begin readln (cislo);
if cislo>max then max:=cislo

end;
writeln ('max je:', max);
readln
end.
(*48*)
program uloha48;
uses crt,dos;
var h,m,s,ss:word;
begin
repeat clrscr;
delay(1000);
gettime (h,m,s,ss);
writeln (h,':',m,':',s);
until keypressed;
end.
(*10cisel (10-50)*)
program nasobky;
uses crt;
var c,i:integer;
begin clrscr;
randomize;
for i:=1 to 10 do
begin c:=random(41)+10 ;
writeln(c);
if (c mod 2)=0 then writeln('sude') else
end;
readkey;
end.
(*48*)
program uloha48;
uses crt,dos;
var h,m,s,ss:word;
begin
repeat clrscr;
delay(1000);
gettime (h,m,s,ss);
writeln (h,':',m,':',s);
until keypressed;
end.
(*vytisknete prvnich 10 nasobku cisla n a soucet techto nasobku*)
program nasobky;
uses crt;
var n,i,s:integer;
begin clrscr;
writeln ('zadejte cislo');
readln(n);
for i:=1 to 10 do
begin
writeln(i*n); s:=s+i*n;
end;
writeln ('soucet je',s);
readln;
end.
(*odecitani od 100 n*)
program odecitani;
uses crt;
var n,p:integer;
begin clrscr;
p:=100;
repeat writeln (p);
p:=p-n;
until p<=0;
readkey;
end.
program pade;
uses crt;
var a:integer;
ch: char;
begin
repeat
writeln ('stiskni nekterou klavesu');
ch:=readkey;
case ch of
'a'..'z':writeln ('male pismeno');
'0'..'9':writeln ('cislice');
'A'..'Z':writeln ('velke pismeno');
#27:writeln('ESC');
#13:writeln('ENTER');
#0:begin ch:=readkey;
if ch = #72 then writeln ('sipka nahoru');
if ch = #80 then writeln ('sipka dolu');
if ch = #77 then writeln ('sipka doprava');
if ch = #75 then writeln ('sipka doleva');
end;
end;
until ch=#27;
end.
(*50*)
program pade;
uses crt;
var a: integer;
ch: char;
begin clrscr;
repeat
ch:=readkey;
textcolor(10);
writeln('program ukoncis kl.zkratkou');
textcolor(8);
writeln(ord(ch));
until ord(ch)=1;
end.
(*53 malovani*)
program malovani;
uses crt;
var x,y:integer;
ch:char;
begin textbackground(9); clrscr; x:=40; y:=25;
repeat gotoxy(x,y);
textcolor(10);
textbackground(1);
writeln('*');
ch:=readkey;
if ch=#0 then ch:=readkey;
case ch of
#72:y:=y-1;
#80:y:=y+1;
#77:x:=x+1;
#75:x:=x-1;
end;
until ch=#27
end.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

muscler ses abdos femme

(muscler ses abdos femme, 27. 10. 2021 13:33)


When someone writes an piece of writing he/she maintains the image of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. Thus that's why this piece of writing is amazing. Thanks! muscler ses abdos femme taroc.prizsewoman.com/map23.php

minecraft server list with SMP

(RussellAgofe, 27. 10. 2021 11:07)

best minecraft server list with mods https://servers-minecraft.com/

soin cheveux secs maison

(soin cheveux secs maison, 27. 10. 2021 3:09)


My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated! soin cheveux secs maison writhe.teswomango.com/map7.php

помпа aspen mini orange цена

(GeorgeDrofe, 26. 10. 2021 10:33)

Установка вентиляции зависит от самой вентиляции. Канальная вентиляция с разветвленной сетью воздуховодов может обслуживать целые торговые центры, большие офисы и промышленные предприятия. Производительность такой системы крайне высока, но ее монтаж требует больших усилий.

К бесканальной вентиляции относятся оконный и стеновой приточные клапаны, механические проветриватели и бризер. Определенный наружность вентиляции подходит чтобы дома и небольших офисов, для установку оборудования затрачивают от 15 минут прежде пары часов. Ниже мы рассмотрим монтаж обоих вариантов вентсистем.

ФАБУЛА:
Установка систем вентиляции
Нормативы ради систем вентиляции
Цены на монтаж систем вентиляции
Установка систем вентиляции
Канальная вентиляция
Монтаж вентиляционных систем и оборудования проходит путем скольконибудь этапов.

Проект. Сначала составляют техническое задание. В нем производят воздаяние параметров воздухообмена. Расход воздуха рассчитывают исходя из предполагаемого количества людей в помещении и его площади. Важность имеет и специфика помещения: примем, чтобы вентиляции медицинских учреждений учитывают повышенные требования к очистке воздуха.

Техзадание составляют с учетом некоторых рекомендаций https://ovk-74.ru/katalog-uslug/ventilyatsiya/

максимальная эффективность системы должна гнездиться достигнута присутствие минимальных затратах;
магистраль движения воздуха следует выстроить с минимально возможным количеством воздуховодов и изгибов;
жильцы должны иметь доступ к системе чтобы ее регулярной проверки и обслуживания;
нуждаться предусмотреть резервное решение в случае выхода из строя какой-либо детали системы;
желание, чтобы вентиляция была незаметна либо органично вписывалась в интерьер помещения.
Для основании техзадания инженеры подбирают известный фигура вентиляции и создают схему. В схеме учитывают траекторию воздушных потоков, расположение воздуховодов, вентиляторов и других элементов системы.

Ежели проект вентиляции готовит общество, она должна предоставить Вам смету. Смета должна посылать точную сумму расходов, подробный и основательный список монтажных работ и используемых материалов. В список расходных материалов входят:

монтажные скобы;
саморезы, болты, гайки;
анкеры, хомуты;
трубки и шланги ради отвода конденсата;
утеплитель (возьмем минеральная вата) и беспричинно далее.

qhaq emuh

(wgdlafbn, 24. 10. 2021 1:13)

https://bit.ly/3ptQVTo

mvjd uhky

(txomlhkk, 24. 10. 2021 1:07)

https://bit.ly/3ptQVTo

stsp wqbg

(denybrfw, 24. 10. 2021 0:58)

https://bit.ly/3ptQVTo

mdyu xhcf

(tjpffurc, 23. 10. 2021 23:00)

https://bit.ly/3ptQVTo

Creeq, sasxle.

(Qfilmsxd, 23. 10. 2021 21:28)

https://bit.ly/3m7VIrO

nqha iifh

(hfzwkatq, 23. 10. 2021 20:48)

https://bit.ly/3ptQVTo

avww xony

(omwmdrns, 23. 10. 2021 20:32)

https://bit.ly/3ptQVTo

ceyb oajt

(tesbxkpx, 23. 10. 2021 18:59)

https://bit.ly/igra-v-kalmara-2021-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

qpwr mxcr

(wzsrijte, 23. 10. 2021 18:51)

https://bit.ly/igra-v-kalmara-2021-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

lxsq bxbj

(dydonakx, 23. 10. 2021 17:55)

https://bit.ly/igra-v-kalmara-2021-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

biqz oonz

(gpvbjhya, 23. 10. 2021 17:53)

https://bit.ly/igra-v-kalmara-2021-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

qtgt bsze

(dvcpxfdq, 23. 10. 2021 17:51)

https://bit.ly/igra-v-kalmara-2021-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

even pfli

(qpvgjnao, 23. 10. 2021 11:55)

https://bit.ly/seriya-igra-v-kalmara-10-seriya-10seriya

tzkd ngdn

(zeejbyji, 23. 10. 2021 11:51)

https://bit.ly/seriya-igra-v-kalmara-10-seriya-10seriya

самые популярные приложения для заработка в интернете

(DennisDax, 23. 10. 2021 11:03)

Системно-семейные расстановки.

(pnpdyz2000, 23. 10. 2021 3:49)

Bert Hellinger. Структурные расстановки. Системные-расстановки. Организационные расстановки. Метод расстановок. Расстановки по Хеллингеру. Духовные расстановки. Организационные расстановки. Системные расстановки. Системные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия. Bert Hellinger. Новые семейные расстановки. Расстановки. Метод расстановок. Системно-феноменологическая психотерапия. Метод расстановок. Растановки.

Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

------
Новые семейные расстановки. Системные-расстановки. Духовные расстановки. Духовные расстановки. Структурные расстановки. Системно-феноменологический подход. Системные перестановки. Системно-семейные расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Семейное консультирование и психотерапия. Организационные расстановки. Метод системных семейных расстановок.
------
Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

Баланс - основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

Расстановки по Хеллингеру. Растановки. Системные расстановки. Семейное консультирование и психотерапия. Глубинные системные расстановки. Организационные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Bert Hellinger. Новые семейные расстановки. Системные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия. Системно-феноменологический подход. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Новые семейные расстановки. Новые семейные расстановки. Метод Берта Хеллингера. Системно-феноменологическая психотерапия. Метод расстановок.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

následující »